Семинар съдии и асистент съдии /жени/

11 ноември 2017 14:41

Програмата за семинара може да намерите на следния адрес:

 

https://ebfu.net/educationDocuments/249.pdf