Решение на Апелативна комисия 21.11.2018

21 Ноември 2018 16:31
 

АПЕЛАТИВНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ № 2 /21.11.2018 г.

По жалба от Симеон Райков състезател на ПФК „Локомотив ” гр. Пловдив

Апелативната комисия след като обсъди оплакванията в жалбата, изслуша делегата и изгледа видеозаписа:

РЕШИ:

Остава без уважение жалбата на Симеон Райков състезател на ПФК „Локомотив ” гр. Пловдив против решение на ДК , за наложено наказание от 5 срещи и с глоба в размер на 1200 лева. Остава в сила решението на ДК. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

По жалба на ПФК „Берое ” гр. Стара Загора

Апелативната комисия след като обсъди оплакванията в жалбата, които са главно насочени в инвестициите в базата, а не наложеното наказание , след като  разгледа докладите на съдията и делегата:

РЕШИ:

Остава без уважение жалбата срещу решение на ДК, като неоснователна  и остава без уважение. Потвърждава решението на ДК от 13.11.2018 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

СЕКРЕТАР Ап.К.:

/Н.ВЪЛКОВА/

 

 

Още новини