Logo
Language:

За БФС // Отдел спортно-технически // Професионален футбол

Решение Ап.К. 11.03.2021

12 Март 2021 11:12
 

АПЕЛАТИВНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ от 11.03.2021г.

По жалба на Йоан Бауренски – футболист на ФК „Литекс” гр. Ловеч

Апелативната комисия след като се запозна с обстоятелствата по жалбата и я разгледа по същество:

РЕШИ:

Жалбата на Йоан Бауренски – футболист на ФК „Литекс” гр. Ловеч е допустима и частично основателна.

Ап.К. на основание чл.62, ал.3, изменя решението на ДК, като на основание чл.16, ал.2, предложение 1 от ДП 2020/2021 намалява наложеното наказание спиране на състезателни права за 3 срещи

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

АПЕЛАТИВНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ от 11.03.2021г.

По жалба на Антонио Ласков – футболист на ФК „Созопол” гр. Созопол

Апелативната комисия след като се запозна с обстоятелствата по жалбата и я разгледа по същество:

РЕШИ:

Жалбата на Антонио Ласков – футболист на ФК „Созопол” гр. Созопол е допустима и частично основателна.

Ап.К. на основание чл.62 ал.3, изменя решението на ДК, като намалява наложеното наказание спиране на състезателни права за 3 срещи на основание чл. 23, ал.2, предложение 1 във връзка с чл.6, ал.1 и чл.16, ал.2  от ДП 2020/2021.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

СЕКРЕТАР Ап.К.:

/Н.ВЪЛКОВА/

Още от професионален футбол

Решение Апелативна комисия

21 Октомври 2022 14:42
АПЕЛАТИВНА КОМИСИЯ РЕШЕНИЕ №  6 / 21. 10 .2022г. Съгласно определение 411/10.05.2022 г. постановено по Административно дело   № 56/2022 по описа на Административен съд гр. Габрово потвърдено с Определение № 8211 от 28.09.2022 постановено по Административно дело № 7858/2022 по опис на...

Решение Апелативна комисия

03 Октомври 2022 14:50
АПЕЛАТИВНА КОМИСИЯ РЕШЕНИЕ № 5 /03.10.2022г. Относно: Жалба на ПФК „Левски” гр. София, срещу решение на ДК при БФС от 20.09.2022 година Апелативната комисия след като се запозна с жалбата, доказателствата към нея и изслуша поканените лица: РЕШИ: На основание чл.62, ал.3 от...

Решение Апелативна комисия

30 Септември 2022 14:09
АПЕЛАТИВНА КОМИСИЯ РЕШЕНИЕ № 4 /30.09.2022г. Относно: Жалба на ПФК „Левски“ Сф., срещу решение на ДК при БФС от 20.09.2022 г. Апелативната комисия,  разгледа постъпилата жалба на ПФК „Левски“ Сф., срещу решение на ДК при БФС от 20.09.2022 г., относно наложени наказания по чл.37...

Решение Апелативна комисия

21 Септември 2022 14:19
АПЕЛАТИВНА КОМИСИЯ РЕШЕНИЕ № 3 /21.09.2022г. Съгласно определение 406/09.05.2022 г. постановено по Административно дело   № 55/2022 по описа на Административен съд гр. Габрово потвърдено с Определение № 7837 от 09.09.2022 постановено по Административно дело № 6019/2022 по опис на Върховен...

Решение Апелативна комисия

14 Септември 2022 15:28
АПЕЛАТИВНА КОМИСИЯ РЕШЕНИЕ № 2 /14.09.2022г. По жалба на Илиан Илиев Апелативната комисия след като се запозна с обстоятелствата по жалбата и я разгледа по същество: РЕШИ: Жалбата на Илиан Илиев е допустима и частично основателна. Ап.К. на основание чл.62 ал.3 и във връзка с чл.6...

Решение Апелативна комисия

14 Септември 2022 15:26
АПЕЛАТИВНА КОМИСИЯ РЕШЕНИЕ № 1 /14.09.2022г. По жалба на ПФК „Локомотив” гр. Пловдив Апелативната комисия след като се запозна с обстоятелствата по жалбата и я разгледа по същество: РЕШИ: Жалбата на ПФК „Локомотив“ гр. Пловдив е допустима и основателна. Ап.К. на...

Решение Апелативна комисия

29 Април 2022 16:32
БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ АПЕЛАТИВНА   КОМИСИЯ Решение  -  29.04.2022 г. Остава без уважение жалбата на Румен Трифонов. Потвърждава решението на Дисциплинарната комисия при БФС от 26.04.2022 г. като правилно и законосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на...

Решение Апелативна комисия

25 Март 2022 14:37
АПЕЛАТИВНА   КОМИСИЯ Решение от 25.03.2022 г. Относно : Жалба на ФК „Спартак 1918“ гр. Варна срещу решение на ДК при БФС от 11.03.2022 г. Апелативната комисия разгледа постъпилата жалба от ФК „Спартак 1918“ гр. Варна срещу решение на ДК при БФС, по отношение на искано...

Решение Ап.К. 18.11.2021

18 Ноември 2021 17:03
АПЕЛАТИВНА   КОМИСИЯ Решения – 18.11.2021 г. По т. 1 Остава без уважение жалбата на Атанас Атанасов. Потвърждава решението на Дисциплинарната комисия при БФС от 05.11.2021 г. като правилно и законосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. По т. 2 Остава...

Решение Ап.К. 11.11.2021

11 Ноември 2021 14:04
АПЕЛАТИВНА   КОМИСИЯ Решение – 11.11.2021 г. По жалба на ФК „Пирин“ гр. Благоевград,  срещу решение на ДК при БФС от 14.09.2021 г. Апелативната комисия след като се запозна с обстоятелствата по жалбата, разгледа я по същество: Реши: Остава без уважение жалбата на ФК...