Logo
Language:

За БФС // Отдел спортно-технически // Професионален футбол

Решение Апелативна комисия

30 Септември 2022 14:09
 

АПЕЛАТИВНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ № 4 /30.09.2022г.

Относно: Жалба на ПФК „Левски“ Сф., срещу решение на ДК при БФС от 20.09.2022 г.

Апелативната комисия,  разгледа постъпилата жалба на ПФК „Левски“ Сф., срещу решение на ДК при БФС от 20.09.2022 г., относно наложени наказания по чл.37, ал.1, т.4, б. Б, предложение първо и предложение второ от Дисциплинарен правилник на БФС за сезон 2022/2023 г.

Апелативната комисия, след като се запозна с жалбата и представените доказателства и изслуша делегата на БФС на футболната среща между ПФК „Левски“ Сф. – ПФК „ЦСКА-София“ Сф. – Христо Ботев

РЕШИ:

  1. Отвежда, като член на Ап.К.  при БФС от заседанието на комисията по жалбата на ПФК „Левски“ Сф., срещу решение на ДК при БФС от 20.09.2022 г., г-н Христо Ботев.
  2. На основание чл. 53, ал.2, б. А от ДП на БФС за сезон 2022/2023 счита жалбата за допустима – обхваща съвкупност на едно нарушение за което деянието „хвърлени предмети с последствие“ е наложено общо наказание имуществена санкция в размер на 6000 лева.
  3. Отлага взимането на решение и насрочва заседание на Ап.К. за разглеждане на жалбата по същество на 03.10.2022 г. от 12:00 часа, като кани на заседанието
  • Упълномощено лице на ПФК „Левски“ Сф.
  • Служебното лице Иван Христов – физиотерапевт при ПФК „ЦСКА-София“ Сф.
  • Длъжностното лице – делегата на БФС – Христо Ботев    

СЕКРЕТАР Ап. К.:

    /Н.ВЪЛКОВА/

Още от професионален футбол

Решение Апелативна комисия

28 Февруари 2023 14:50
АПЕЛАТИВНА КОМИСИЯ РЕШЕНИЕ № 9 /28.02.2023 г. Относно: Жалба на Цветомир Младенов, старши треньор  на ОФК „Спартак“ гр. Плевен  срещу решение на ДК при БФС от 21.02.2023 г. Апелативната комисия след като се запозна с обстоятелствата по жалбата, разгледа я по същество: РЕШИ:...

Решение Апелативна комисия

09 Декември 2022 16:36
АПЕЛАТИВНА КОМИСИЯ РЕШЕНИЕ № 8 /09.12.2022г. Относно: Жалба на ОФК „Спартак” гр. Плевен, срещу решение на ДК при БФС от 22.11.2022 година Апелативната комисия след като се запозна с жалбата: РЕШИ: Наложените от ДК наказания не надвишават допустимите за обжалване наказания...

Решение Апелативна комисия

09 Декември 2022 16:34
АПЕЛАТИВНА КОМИСИЯ РЕШЕНИЕ № 7 /09.12.2022г. Относно: Жалба на ПФК „Левски” гр. София, срещу решение на ДК при БФС от 22.11.2022 година Апелативната комисия след като се запозна с жалбата: РЕШИ: Наложените от ДК наказания не надвишават допустимите за обжалване наказания...

Решение Апелативна комисия

21 Октомври 2022 14:42
АПЕЛАТИВНА КОМИСИЯ РЕШЕНИЕ №  6 / 21. 10 .2022г. Съгласно определение 411/10.05.2022 г. постановено по Административно дело   № 56/2022 по описа на Административен съд гр. Габрово потвърдено с Определение № 8211 от 28.09.2022 постановено по Административно дело № 7858/2022 по опис на...

Решение Апелативна комисия

03 Октомври 2022 14:50
АПЕЛАТИВНА КОМИСИЯ РЕШЕНИЕ № 5 /03.10.2022г. Относно: Жалба на ПФК „Левски” гр. София, срещу решение на ДК при БФС от 20.09.2022 година Апелативната комисия след като се запозна с жалбата, доказателствата към нея и изслуша поканените лица: РЕШИ: На основание чл.62, ал.3 от...

Решение Апелативна комисия

21 Септември 2022 14:19
АПЕЛАТИВНА КОМИСИЯ РЕШЕНИЕ № 3 /21.09.2022г. Съгласно определение 406/09.05.2022 г. постановено по Административно дело   № 55/2022 по описа на Административен съд гр. Габрово потвърдено с Определение № 7837 от 09.09.2022 постановено по Административно дело № 6019/2022 по опис на Върховен...

Решение Апелативна комисия

14 Септември 2022 15:28
АПЕЛАТИВНА КОМИСИЯ РЕШЕНИЕ № 2 /14.09.2022г. По жалба на Илиан Илиев Апелативната комисия след като се запозна с обстоятелствата по жалбата и я разгледа по същество: РЕШИ: Жалбата на Илиан Илиев е допустима и частично основателна. Ап.К. на основание чл.62 ал.3 и във връзка с чл.6...

Решение Апелативна комисия

14 Септември 2022 15:26
АПЕЛАТИВНА КОМИСИЯ РЕШЕНИЕ № 1 /14.09.2022г. По жалба на ПФК „Локомотив” гр. Пловдив Апелативната комисия след като се запозна с обстоятелствата по жалбата и я разгледа по същество: РЕШИ: Жалбата на ПФК „Локомотив“ гр. Пловдив е допустима и основателна. Ап.К. на...

Решение Апелативна комисия

29 Април 2022 16:32
БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ АПЕЛАТИВНА   КОМИСИЯ Решение  -  29.04.2022 г. Остава без уважение жалбата на Румен Трифонов. Потвърждава решението на Дисциплинарната комисия при БФС от 26.04.2022 г. като правилно и законосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на...

Решение Апелативна комисия

25 Март 2022 14:37
АПЕЛАТИВНА   КОМИСИЯ Решение от 25.03.2022 г. Относно : Жалба на ФК „Спартак 1918“ гр. Варна срещу решение на ДК при БФС от 11.03.2022 г. Апелативната комисия разгледа постъпилата жалба от ФК „Спартак 1918“ гр. Варна срещу решение на ДК при БФС, по отношение на искано...